Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. [2 Kor. 4; 5 – 6]


PodziękowaniaSłowa podziękowania za współtworzenie strony kierujemy pod adresem:


- RODZINY SIENKIEWICZÓW w osobach: Pani Anny Dziewanowskiej, Pani Jadwigi Sienkiewicz i Pana Juliusza Sienkiewicza.

- WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZEWODNIKÓW im. ADAMA JARZĘBSKIEGO w Warszawie (www.przewodnicypowarszawie.w.interia.pl) w osobach:
Pani Ewy Bratosiewicz, Anny Grodeckiej, Ewy Grodeckiej i Maryli Puternickiej
- INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK w WARSZAWIE (www.ibl.waw.pl) w osobach:
Pani Marii Bokszczanin, Pani Anny Bujnowskiej i Pani Anny Ryjak
- SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 im. HENRYKA SIENKIEWICZA w Szczawnicy (www.sp1-szczawnica.pl) w osobie:
Pani Bożeny Nowak
- Firmy SELNET.PL PROJEKTOWANIE REKLAMY w Puszczykowie (www.selnet.pl) w osobach: Pana Adama Wyszyńskiego i Pana Błażeja Wyszyńskiego
- Portalu ZAMKI.ROTMANKA.COM (www.zamki.rotmanka.com) w osobie: Pana Włodzimierza Jacka Adamskiego
- Portalu ?RODA WIELKOPOLSKA I OKOLICE (www.srodawlkp.org) w osobie: Pana Marcina Braszaka
- HOTELU SASKIEGO w Krakowie (www.hotelsaski.com.pl) w osobie: Pani Doroty Giełdoń
- Pani Barbary Bernackiej
- PORTALU WARSZAWA1939.PL (www.warszawa1939.pl) w osobie: Pana Ryszarda M?czewskiego
- MUZEUM NARODOWEGO im. ADAMA MICKIEWICZA w Śmiełowie (www.smielow.pl) w osobie: Pani Ewy Kostołowskiej
- HOTELU GRAND w Krakowie (www.grand.pl) w osobie: Pani Renaty Sztajer
- CENTRUM KULTURY i SZTUKI w Kaliszu (www.ckis.kalisz.pl) w osobach: Pani Barbary Fibingier i Pana Przemysława Nowaka
- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Kaliszu (www.mbp.info.kalisz.pl) w osobie: Pani Marii Bogatko
- TOWARZYSTWA im. HENRYKA SIENKIEWICZA w Lublinie w osobach: Pani Barbary Wachowicz i Pana Lecha Ludorowskiego
- TEATRU ROZMAITOŚCI w Warszawie (www.trwarszawa.pl) w osobie: Pani Anny Rochowskiej
- Pani Joanny Braun,
- MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY (www.mhw.pl) w osobie: Pani Elżbiety Kamińskiej
- MUZEUM LITERACKIEGO HENRYKA SIENKIEWICZA ODDZIAŁU BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH w Poznaniu (www.bracz.edu.pl) w osobie:
Pani Anny Surzyńskiej-Błaszak
- ZAKŁADU INFORMACJI NAUKOWEJ BIBLIOTEKI NARODOWEJ w Warszawie (www.bn.org.pl) w osobie: Pani Krystyny Klejn-Podchorowskiej
- WYDAWNICTWA ZYSK I SPÓŁKA w Poznaniu (www.zysk.com.pl) w osobie: Pani Patrycji Poczty
- Spadkobierców praw autorskich do książki JANINY FEDOROWICZ i JOANNY KONOPIŃSKIEJ MARIANNA I RÓŻE w osobach:
Pani Małgorzaty Stawskiej Pana Andrzeja Reinharda i Pana Stefana Reinharda
- ZWIĄZKU RODOWEGO DZIEDUSZYCKICH HERBU SAS w Warszawie (www.dzieduszyccy.eu) w osobie: Pana Tomasza Wasielewskiego
- Pani ADRIANNY ADAMEK-ŚWIECHOWSKIEJ
- OFICJALNEGO PRZEWODNIKA URLOP W AUSTRII (www.austria.info.pl, www.austriatourism.com) w osobie: Pani Katarzyny Borek
- CMENTARIUM SOWY (www.cmentarium.sowa.website.pl)
- ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ w Krakowie (www.krakowska.zhp.pl) w osobach:
Pana Wiktora Maja i Pana Andrzeja Żugaja
- Pana STANISŁAWA GEBETHNERA, prawnuka GUSTAWA Adolfa GEBETHNERA
- ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO PRZY AMBASADZIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w Wiedniu (www.szkolapolska.org) w osobie:
Pani Hanny Kaczmarzyk
- HOTELU de FRANCE w Wiedniu (www.austria-hotels.at/de/hotel-de-france/index.html) w osobie: Pana Hermanna J. Krammera
- ZAKŁADU POPRAWCZEGO w Studzieńcu (www.zpstudzieniec.pl) w osobach: Pana Rafała Szulca i Pana Andrzeja Zakrzewskiego
- NADLE?NICTWA KIELCE (www.bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_kielce) w osobach: Pani Beaty Goli, Pana Jana Nygi i Pana Roberta Płaskiego
- Współautorki projektu wizytówki www.henryk-sienkiewicz.eu - Pani Żanety Rzyckiej-Kaczmarzyk
- Pani Ewy Żmijewskiej z Popowa Ko?cielnego,
- Pani Anny Plenzler z Poznania,
- Pana Andrzeja Bielata z Tarnobrzega
- BIURA TURYSTYCZNEGO ESKAPADA w KŁOBUCKU (www.eskapada-klobuck.eu) w osobie: Pani Barbary Zychowskiej-Mel
- Pani Tatiany Sokorkiny z Lwowa
- Twojej Gazety w Internecie (www.wklobucku.pl) w osobie Pana Jarosława Jędrysiaka
- Pani Aliny Sidor (www.przewodnik-alina.republika.p), przewodniczki po Zakopanem
- Pana Macieja Pinkwarta (www.pinkwart.pl), autora przewodników po Zakopanem
- Pana Henryka Grzybowskiego z Towarzystwa Miło?ników Polanicy
- WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW (www.wtc.waw.pl).

Krzysztof i Mariola Grabińscy
Top