Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje Tego, który Go zrodził, miłuje też Tego, który się z Niego narodził. [1 Jana 5; 1]


Literatura mająca wpływ na H.S.

ABOUT EDMUND Francois Valentin [14.02.1828 – 16.01.1885]


"LA GRÈCE CONTEMPORAINE", 1854 r.
"LE ROMAN D’UN BRAVE HOMME", 1880 r.

"ALBUM JUBILEUSZOWE HENRYKA SIENKIEWICZA. GŁÓWNIEJSZE SCENY I POSTACIE Z POWIEŚCI I NOWEL SIENKIEWICZA W DWUDZIESTU ILUSTRACJACH" [wstęp krytyczny Stanisława hrabiego Tarnowskiego, nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1898]


ALIGHIERI DANTE [maj lub czerwiec 1265 – 13 lub 14.09.1321] "BOSKA KOMEDIA”, 1472 r.


ALLARD PAUL [1841 – 1916]


de AMICIS EDMONDO [21.10.1846 – 11.03.1908] "MAROKO" , 1876 r.


d’ANNUNZIO GABRIELE Michele Raffaele Ugo [12.03.1863 – 01.03.1938]


"ANTOLOGIA POLSKA" (wybór utworów poetów polskich), 1882 r.


Autor anonimowy „ŻYCIE NAPOLEONA PODŁUG NAJLEPSZYCH ŹRÓDEŁ Z RYCINAMI NA STALI RYTYMI Z ORYGINALNYCH OBRAZÓW NAJSŁAWNIEJSZYCH MALARZY FRANCUSKICH” , Warszawa 1841, t. I i II [wydrukowana luksusowo nakładem S. H. Merzbacha]


ASNYK ADAM [11.09.1838 – 02.08.1897]


"PRZYJACIEL HIOBA", 1879 r.
"NOC NAD WYSOKĄ", 1880 r.

Autor nieznany"PAMIĘTNIK"


D’ANNUNZIO GABRIELE [12.03.1863 – 01.03.1938]


AZEGLIO MAKSYM [? – ?] "NICOLO DE’LAPI”, 1880 r., (w przekładzie Józefa Korzeniowskiego)


de BALZAC HONORÉ [20.05.1799 – 18.08.1850]


"KOMEDIA LUDZKA (KOBIETA TRZYDZIESTOLETNIA, GOBSECK)", 1880 r. (w przekładzie Walerii Marrené)
"CONTES DROLATIQUES"
"LILIA W DOLINIE"

BARTOSZEWICZ JULIAN [17.01.1821 – 05.11.1870]


"ZAMEK BIALSKI", 1849 r.
"DZIEŁA"

BARTOSZEWICZ ZYGMUNT [? – ?] "HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ PODŁUG DZIEŁ BENTKOWSKIEGO, JUSZYŃSKIEGO, OSSOLIŃSKIEGO I SOŁTYKOWICZA W KRÓTKIM RYSIE WYSTAWIONA", Wilno 1828 r.


BAUDRILLART ALFRED-Henri-Marie [06.01.1859 – 19.05.1942]


de BEAUPLAN WILHELM le Vasseur [1600 – 1675]"OPIS UKRAINY"


BEECHER-STOWE HARRIET Elisabeth [14.06.1811 – 01.07.1896] "CHATA WUJA TOMA", 1851 r.


BENEVENI FELIKS [1833 – 1880]


"ALGEBRA DECYZJĄ JAŚNIE WIELMOŻNEGO MINISTRA OŚWIECENIA NARODOWEGO PRZEPISANA DO UŻYTKU W SZKOŁACH OKRĘGU NARODOWEGO WARSZAWSKIEGO", Warszawa 1863 r.
"WYKŁAD GEOGRAFII MATEMATYCZNEJ (KOSMOGRAFII) DLA UŻYTKU UCZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY, UŁOŻONY PODŁÓG NAJNOWSZYCH ŹRÓDEŁ", Warszawa 1864 r.

BERTHET ÉLIE [? – ?] "OPOWIADANIA Z CZASÓW PRZEDHISTORYCZNYCH"


BENZELSTJERNA-ENGESTRÖM WAWRZYNIEC Stanisław Bonawentura [1829 – 22.10.1910] "WJAZD UROCZYSTY I PRZYJĘCIE PROFESORA NORDENSKJÖLDA W SZTOKHOLMIE”


BEULÉ CHARLES Ernest [29.06.1826 – 04.04.1874]


BIRKOWSKI FABIAN [1566 - 09.12.1636]


BLIZIŃSKI JÓZEF [10.03.1827 – 29.04.1893]


BOBROWSKI FLORIAN [1779 – 1846] "SŁOWNIK ŁACIŃSKO-POLSKI" , 1841 – 1844


BOBRZYŃSKI MICHAŁ Hieronim [30.09.1849 – 03.07.1935] "DZIEJE POLSKI W ZARYSIE”, 1880 r.


BOGORYA JAROSŁAW [? – ?] "DWA POJEDYNKI”, 1880 r.


BOISSIER MARIE Louis Gaston [15.08.1823 – 11.06.1908]


BOURGET PAUL Charles Joseph [02.09.1852 – 25.12.1935]


"LES MENSONGES"
"UN COEUR DE FEMME", 1890 r.
"COSMOPOLIS", 1892 r.
"UNE IDYLLE TRAGIQUE"
"RECOMMENCEMENTS"

BREHM ALFRED Edmund [02.02.1829 – 11.11.1884]


BULWER-LYTTON EDWARD George [25.05.1803 – 18.01.1873]


CAINE Sir THOMAS HENRY HALL [14.05.1853 – 31.08.1931]


CAHOURS AUGUST André Thomas [1813 – 16.10.1891] "KURS CHEMII NIEORGANICZNEJ, WYKŁADANY W PARYSKIEJ SZKOLE CENTRALNEJ SZTUK I RZEMIOSŁ, PRZEŁOŻONY PRZEZ KAROLA JURKIEWICZA, WYDANY NAKŁADEM WIEDZY EDUKACYJNEJ W KRÓLESTWIE POLSKIM", Warszawa 1862 r.


CARUS TITUS Lucretius [około 99 p.n.e. – około 55 p.n.e.] "DE NATURA RERUM"


del CASTILLO BERNAL Diaz [około 1894 – około 1582] "PRAWDZIWA HISTORIA PODBOJU NOWEJ HISZPANII PRZEZ FERDYNANDA CORTESA I O RZECZACH DZIEJĄCYCH SIĘ OD ROKU 1518 AŻ DO JEGO ŚMIERCI W ROKU 1547, A NASTĘPNIE DO ROKU 1550, OPISANA PRZEZ KAPITANA BERNALA DIAZA DEL CASTILLO, JEDNEGO Z JEGO KONKWISTADORÓW, WYJĘTA NA ŚWIATŁO DZIENNE PRZEZ P. FRAYA ALONSA REMÓN", 1632 r.


CHEŁMICKI ZYGMUNT [10.05.1851 – 03.07.1922] "BEN TI VI”, 1891 r.


CHMIELOWSKI PIOTR [09.02.1848 – 22.04.1904] "KOBIETY MICKIEWICZA, SŁOWACKIEGO I KRASIŃSKIEGO”, 1873 r.


CHODŹKO IGNACY [29.09.1794 – 01.08.1861] "PAMIĘTNIKI KWESTARZA", 1844 r.


CHODŹKO LEONARD [1800 – 12.03.1871]


"HISTOIRE DES LÉGIONS POLONAISE EN ITALIE SOUS LE COMMANDEMENT DU GÉNÉRAL DOMBROWSKI", Paryż 1829 r.
"LES POLONAIS EN ITALIE, TABLEAU HISTORIQUE, GEOGRAPHIQUE, CHRONOLOGIQUE DES TRAVAUX DES POLONAIS EN ITALIE POUR LA GÉNÉRATION DE LEUR PATRIE", Paryż 1830 r.

COLLINS WILLIAM Wilkie [08.01.1824 – 23.09.1889]„THE WOMAN IN WHITE”[„KOBIETA W BIELI”], 1859 r.


CORELLI MARIA [właściwie: MACKAY MARY] [01.05.1855 – 21.04.1924]


de COULANGES FUSTEL [Numa Denys Fustel de Coulanges] [18.03.1830 – 12.09.1889]


COURAY HUGON [? – ?] "CALLED BACK" ["TAJEMNICA" – w tłumaczeniu Anny Kowalewskiej]


CRAWFORD FRANCIS Marion [17.07.1870 – 08.04.1918] "SANT' ILARIO", 1889 r.


de la CURNE de SAINTE-PALAYE JEAN Baptiste [16.06.1697 – 01.03.1781]"MÉMOIRES SUR L’ANCIENNE CHEVALEIRE", Paryż 1759 – 1781


CZERNY-SCHWARZENBERG FRANCISZEK [01.10.1847 – 14.02.1917] "ZARYS ROZWOJU WIEDZY O ZIEMI NA TLE HISTORII ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH”, 1880 r.


CZESŁAW [? – ?] "POEZJE"


DAUDET ALPHONSE [13.05.1840 – 16.12.1897]


"JACK", 1863 r.
"FROMONT JEUNE ET RISLER AINÉ", 1874 r.
"LES ROIS EN EXIL", 1877 r.
"NABABO", 1879 r.
"L’IMMORTEL" ["NIEŚMIERTELNY"], 1888 r.
"NUMA ROUMESTAN"
"ŻONY ARTYSTÓW"

DEFOE DANIEL [1660 – 1731]"ROBINSON CRUSOE", Londyn 1719 r. [tytuł oryginału „The Life and Strange Swprizing Adventures of Robinson Crusoe”] [anonimowy przekład polski, „Przypadki Robinsona Kruzoe”, ilustracje J. J. Grandville, Lipsk 1851 r.]


DICKENS KAROL [DICKENS CHARLES John Huffam] [07.02.1812 – 09.06.1870] – pseudonim BOZ


DIETTMAR HENRYK [? – ?]"HISTORIA POWSZECHNA W SKRÓCONYM ZARYSIE" [Przełożona i uzupełniona przez Oskara Stanisławskiego, tom I i II, Warszawa 1861 – 1862]


DION KASJUSZ [Lucjusz Kasjusz Dion Kokcejanus - Lucius Cassius Dio Cocceianus] [około 69 r. n. e. – 130]


"DLA ZAGRZEBIA" [zbiór utworów literatów galicyjskich], 1881 r.

01. Julian Ochorowicz „ISTOTA BYTU”; 02. Kazimierz Chłędowski „ŻYD WIECZNY I DZIENNIKARSTWO”; 03. Włodzimierz Zagórski „KRÓL SALOMON”

"DO NIEZNAJOMEJ" [nowele z rękopisu znalezionego przepisał Leopold Mèyet], 1882 r.


DROYSEN [? – ?]"TRZYDNIOWA BITWA POD WARSZAWĄ"


DUJARDIN ÉDOUARD Émile Louis [10.11.1861 – 31.10.1949]


DUMAS ALEKSANDER, ojciec [24.07.1802 – 05.12.1870]


DUMAS ALEKSANDER, syn [27.07.1824 – 27.11.1895] "DAMA KAMELIOWA", 1848 r.


DUSBURG PIOTR [? – ?]"KRONIKI", Lipsk 1679 r.


EBERS GEORG Moritz [01.03.1837 – 07.08.1898] "CESARZ ["DER KAISER"]", 1881 r.


ESCHYLOS [AJSCHYLOS, AISCHYLOS, ESCHYL] [525 – 456]


ESTREICHER KAROL Józef Teofil [22.11.1827 – 30.09.1908] "WAWRZYNIEC PUTTKAMER”, 1880 r.


FEDRUS [PHAEDRUS GAIUS IULIUS] [15 (?) p. n. e. – 50 (?) n. e.]"BRODY DLA KÓZ"


FELICJAN [? – ?] "PRZEKŁADY OBCYCH POETÓW”, 1880 r.


FEUILLET OKTAWIUSZ [1821 – 1890] "HISTOIRE D'UNE PARISIENNE" [„HISTORIA JEDNEJ PARYŻANKI"], 1881 r.


FINKELHAUS JAN [1857 – ?]


"OBRAZKI Z ŻYCIA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ AFRYKI", 1881 r.
"Z PODRÓŻY PO NORWEGII"

FLAMMARION CAMILLE [26.02.1842 – 03.06.1925] "URANIA", 1889 r.


FLAUBERT GUSTAVE [12.12.1821 – 08.05.1880]


"MADAME BOVARY", 1857 r.
"LA TENTATION DE SAINT ANTOINE", 1874 r. ["Kuszenie świętego Antoniego", 1907 r.]

FRANCE ANATOL [właściwie: THIBAULT JACQUES Anatole] [16.04.1844 – 12.10.1924]


FROISSART JEAN [1333 lub 1337 – po 1400]


GAD [właściwie: de RIQUETTI de MIRABEU SYBILLE Aimée Marie-Antoinette Gabrielle] [16.08.1849 – 28.06.1932] "C’EST NOUS QUI SONT L’HISTOIRE"


GALASIEWICZ JAN Kanty [01.09.1849 – 16.03.1911]


"CZARTOWSKA ŁAWA"
"WSPÓLNE WINY"

GAWALEWICZ MARIAN [21.10.1852 – 26.05.1910] "KRÓLOWA NIEBIOS. LEGENDY O MATCE BOSKIEJ" , 1894 - 1896


GERVINUS GEORG Gottfried [20.05.1805 – 18.03.1871]


GLIŃSKI [? – ?]"OPIS SICZY ZAPOROSKIEJ"


GLIŃSKI Ludwik HENRYK [15.07.1853 – 1905] "TYLKO DOKTOR", 1882 r.


von GOETHE JOHANN Wolfgang [28.08.1749 – 22.03.1832] "FAUST" [w tłumaczeniu Feliksa Jezierskiego]


GOGOL NIKOŁAJ Wasiljewicz [19/31.03.1809 – 04.03.1852] "MARTWE DUSZE", 1842 r.


GOLDSZMIT JAKUB [1848 – ?] "DRAMAT RODZINNY", Warszawa 1881 r.


GOSZCZYŃSKI SEWERYN [04.11.1801 – 25.02.1876]


GÓRNICKI ŁUKASZ [1527 - 1603]


GÓRSKI KONSTANTY Maria [1862 – 05.03.1909] "BIBLIOMAN", 1895 r.


GRECZ MIKOŁAJ [1787 – 1867]"GRAMATYKA ROSYJSKA"


"GRAMATYKA ŁACIŃSKA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNA DECYZJĄ J. W. MINISTRA OŚWIECENIA NARODOWEGO PRZEPISANA DO UŻYTKU W SZKOŁACH OKRĘGU NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO I NAKŁADEM TEGOŻ OKRĘGU WYDANA. KURS TRZECI ZAWIERAJĄCY CAŁKOWITĄ SKŁADNIĘ", Warszawa 1860 r.


GRUDZIŃSKI STANISŁAW [1852 – 1884]


"POD SZCZĘŚLIWĄ GWIAZDĄ”, 1879 r.
"WBREW OPINII", 1882 r.

HACKLÄNDER FRIEDRICH Wilhelm [01.11.1816 – 06.07.1877] "MOZAIKA"


HAGGARD Sir HENRY Rider [22.06.1856 – 14.05.1925]"SHE", 1887 r. [przekład polski: „Ona – czyli historia niezwykłej wyprawy” - „Czytelnik”, Warszawa 1987 r.]


HEIDENHAIN RUDOLF Peter Heinrich [29.01.1834 – 13.10.1897] "TAK ZWANY MAGNETYZM ZWIERZĘCY”, 1880 r.


HELCEL ANTONI Zygmunt [02.11.1808 – 31.03.1870] "Księga pamiętnicza Jakuba Michałowskiego", 1864 r.


HEYSE PAUL Johann Ludvig von [15.03.1830 – 02.04.1914]41 – 18.05.1910]


"SALAMANDRA"
"WYBÓR PISM" , 1881 r.: 01. Sabinki; 02. Samotnia; 03. Odrodzenie; 04. Annina; 05. Wdówka z Pizy; 06. Węgierska hrabina; 07. Męczennik wyobraźni; 08. Dziecię wieszczek

HODI [właściwie: TOKARZEWSKI JÓZEF] [08.01.1841 – 09.08.1919] "PAN ŚLEPY PAWEŁ" , 1881 r.


HOMER [VIII w. p.n.e.]


HORACY [QUINTUS HORATIUS FLACCUS] [08.12.65 p.n.e. – 27.11.8 p.n.e.]


HOUSSAYE HENRY [HENRI] [07.02.1848 – 23.09.1911] "1814. HISTOIRE DE LA CAMPAGNE DE FRANCE ET LA CHUTE DE L’EMPIRE", 1888 r.


HUGO VICTOR Marie [26.02.1802 – 22.05.1885]


"LES MISÉRABLES" ["Nędznicy"], 1862 r.
"QUATRE-VINGT-TREIZE" ["Rok dziewięćdziesiąty trzeci"], 1874 r.

HUYSMANS JORIS Karl [właściwie: HUYSMANS CHARLES Marie Georges] [05.02.1848 – 12.05.1907]" À REBOURS", 1884 r.


J.-H. ROSNY "LA MANGEUSE D’HOMMES", 1890 r.


JACKSON HELEN Maria Hunt [18.10.1831 – 12.08.1885] "RAMONA"


JEMIOŁOWSKI MIKOŁAJ [około 1620 – 1693]"PAMIĘTNIK"


JERLICZ JOACHIM [1598 – 1673]"PAMIĘTNIK"


JESKE-CHOIŃSKI TEODOR [27.02.1854 – 14.04.1920] "GASNĄCE SŁOŃCE. POWIEŚĆ Z CZASÓW MARKA AURELIUSZA" , 1895 r.


JORDAN-WIERUSZ LEOKADIA [? – ?] "WISŁA"


"JURA MUNICIPALIS TERRARUM PRUSSIAE" [romans francuski z XV w.], Gdańsk 1578


KALICKI BERNARD [1840 – 1884]"X. BOGUSŁAW RADZIWIŁŁ"


KANTECKI KLEMENS [1851 – 1885]


"STANISŁAW PONIATOWSKI KASZTELAN KRAKOWSKI, OJCIEC STANISŁAWA AUGUSTA”, 1880 r.
"SUMY NEAPOLITAŃSKIE"

KARASOWSKI MAURYCY [22.09.1823 – 20.04.1892] "FRYDERYK CHOPIN, ŻYCIE, LISTY, DZIEŁA" , 1878 r.


KARŁOWICZ JAN Aleksander Ludwik [28.05.1836 – 14.06.1903] "PORADNIK DLA OSÓB WYBIERAJĄCYCH KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY", 1881 r.


KASZEWSKI KAZIMIERZ Jan [05.03.1825 – 30.06.1910] "WYPISY Z AUTORÓW STAROŻYTNYCH DLA UŻYTKU MŁODZIEŻY”, 1880 r.


KIPLING JOSEPH Rudyard [30.12.1865 – 18.01.1936]


KLACZKO JULIAN [właściwie: - LEJB JEHUDA] [06.11.1825 – 26.11.1906]


"KLUCZ CZYLI PRZEKŁAD DOSŁOWNY NA JĘZYK FRANCUSKI WSZYSTKICH POLSKICH ZADAŃ ZAWARTYCH W GRAMATYCE OLLENDORFFA DLA NAUKI WŁASNEJ I NAUCZYCIELI" Wydawnictwo Jana J. Szczepańskiego, Lwów 1862


KLUCZYCKI FRANCISZEK Ksawery [1821 – 1904] "ACTA HISTORICA RES GESTAS POLONIAE ILLUSTRANTIA" („Akta historyczne do objaśnienia rzeczy polskich służące”)


KOCHANOWSKI JAN [06.06.1530 - 22.08.1584]


KOCHOWSKI WESPAZJAN [1633 – 06.06.1700]"KRONIKA", "KLIMAKTERY"


KOJAŁOWICZ ALBERT Wijuk [1609 – 1677]"HISTORIA LITHUANIAE, PARS PRIOR", Antwerpia 1669 r.


KONOPNICKA MARIA Stanisława [23.05.1842 – 08.10.1910]


KORDECKI AUGUSTYN [16.11.1603 – 20.03.1673]"GIGANTOMACHIA"


KOTŁUBAJ EDWARD [1822 – luty 1879]


"GALERIA NIEŚWIESKA"
"ŻYWOT KS. JANUSZA RADZIWIŁŁA"

von KOTZEBUE AUGUST [1761 – 1846]"PREUSSENS AELTERE GESCHICHTE", Ryga 1808 r.


KRASICKI IGNACY [03.02.1735 – 14.03.1801] "BAJKI"


KRASIŃSKI ZYGMUNT Napoleon Stanisław Stefan Adam Feliks [19.02.1812 – 23.02.1859]


"NIE-BOSKA KOMEDIA”, 1835 r.
"IRYDION", 1835 r.

KRASZEWSKI JÓZEF Ignacy [28.07.1812 – 19.03.1887]


"CHORE DUSZE", 1880 r.
"PRZYGODY PANA MARKA HIŃCZY"
"DWA BOGI, DWIE DROGI", 1880 r.
"ŚNIEHOTOWIE"
"POD BLACHĄ", 1881 r.
"RAMUŁTOWIE"
"KRZYŻACY 1410"
"NA TUŁACTWIE"
"RZYM ZA NERONA", 1865 r.
"CAPREÄ I ROMA", 1859 r.

KRAUSHAR ALEKSANDER [17.01.1843 – 11.12.1931] "OLBRACHT ŁASKI, WOJEWODA SIERADZKI"


KRECHOWIECKI ADAM [06.01.1850 – 13.06.1912]"VETO!", „Gazeta Lwowska – 1888 r.; wydanie książkowe – Kraków 1893 r.


KREMER JÓZEF [22.02.1806 – 02.06.1875]


"DZIEŁA", 1877 - 1880
"PODRÓŻ DO WŁOCH", 1880 r.

KRYŁOW IWAN Andriejewicz [13.02.1769 – 21.11.1844]


KRYSIŃSKI JÓZEF [1810 – 1867]"KURS SOLIDOMETRII (STEREOMETRII). ZE 100 DRZEWORYTAMI W TEKŚCIE UMIESZCZONYMI" [Warszawa 1863 r.]


KSENOFONT [ok. 430 – ok. 355 p. n. e.]"HISTORIA GRECKA"


KUBALA LUDWIK [09.09.1838 – 30.09.1918] "SZKICE HISTORYCZNE”, seria II, 1880 r.


KULISZ PANTELEJMON Oleksandrowicz [07.08.1819 – 14.02.1897]"ISTORIJA WOSSOJEDINIENIJA RUSI"


LANCIANI RODOLFO Amedeo [02.01.1845 – 22.05.1929]"FORMA URBIS ROMAE", 1893 - 1901


LANGE FRIEDRICH Albert [28.09.1828 – 21.11.1875] "HISTORIA FILOZOFII I JEJ ZNACZENIE W TERAŹNIEJSZOŚCI" [w tłumaczeniu Aleksandra Świętochowskiego]


LELEWEL JOACHIM [22.03.1786 – 29.05.1861] "HISTORIA POLSKA DO KOŃCA PANOWANIA STEFANA BATOREGO. DZIEŁO POŚMIERTNE, PRZYPISAMI POMNOŻONE I WYDANE PRZEZ E. RYKACZEWSKIEGO" [Poznań 1863 r.]


LESAGE ALAIN René [06.05.1668 – 17.11.1747] "GIL BLAS"


LOTI PIERRE [właściwie: VIAUD JULIEN] [14.01.1850 – 10.06.1923]


"PÊCHEUR D’ISLANDE ["RYBAK ISLANDZKI"] 1886 r.
"LE ROMAN D’UN SPAHI" 1881 r.

LUBOWSKI EDWARD [19.03.1837 – 17.05.1923]


"SĄD HONOROWY", 1876 r.
"BAWIDEŁKO", 1891 r.

LUCAS PROSPER [1805 – 1885] "O DZIEDZICZNOŚCI", 1850 r.


LUSŁAWA [? – ?]


"O POWINNOŚCIACH MATEK I WPŁYWIE, JAKI ZE SWEGO STANOWISKA NA SPOŁECZEŃSTWO WYWIERAĆ MOGĄ", 1880 r.
"STRASZNE SKUTKI ZANIEDBANEGO WYCHOWANIA", 1880 r.
"PODZIELONA OSADA", 1881 r.

LUX KAZIMIERZ [1780 – 1846]"HISTORIA LEGIONÓW POLSKICH", Warszawa 1847 r.


ŁĘTOWSKI JULIAN [właściwie: KSIĄŻĘK WŁADYSŁAW] [02.02.1857 – 12.05.1897] "MARTA"


ŁOŚ [? – ?]"PAMIĘTNIK"


ŁOZIŃSKI WŁADYSŁAW [29.05.1843 – 25.05.1913] "OKO PROROKA", 1899 r.


MACIEJOWSKI IGNACY [27.07.1835 – 22.09.1901] – pseudonim SEWER


"BRATNIE DUSZE", 1881 r.
"PRZYBŁĘDY", 1881 r.

MAËL PIERRE [właściwie: CHARLES CAUSE (1862 – 1905) i CHARLES VINCENT (1851 – 1920)] "LE TORPILLEUR 29"


MAINDRON MAURICE G. R. [? – ?]"LES ARMES", Paryż 1890 r.


MARRENÉ WALERIA [? – ?] "PRZESĄDY W WYCHOWANIU", Wilno 1881 r.


MASZKIEWICZ BOGUSŁAW Kazimierz [? – ?]"PAMIĘTNIK"


MATEJKO JAN Alojzy [24.06.1838 – 01.11.1893] "UBIORY STAROŻYTNE POLSKIE (OD XIII DO XVIII W.)", Kraków 1860 r.


de MAUPASSANT GUY [05.08.1850 – 06.07.1863]"MONT ORIOL", 1886 r.


du MAURIER GEORGE Louis Palmella Busson [06.03.1834 – 08.10.1896]„TRILBY”, 1894 r.


MEDEKSZA STEFAN Franciszek [? – ?]"KSIĘGA PAMIĘTNICZA"


MICHAŁOWICZ KONSTANTY [? – ?]"PAMIĘTNIKI JANCZARA, CZYLI KRONIKA TURECKA KONSTANTEGO Z OSTROWICY"


MICKIEWICZ ADAM [24.12.1798 - 26.11.1855]


MODRZEWSKI ANDRZEJ Frycz [właściwie: MODRZEWSKI ANDRZEJ Piotr] [20.09.1503 – 1572]


MORACZEWSKI MACIEJ [1840 – 1920]"ZAMEK KRZYŻACKI W MALBORGU DZIŚ I PRZED PIĘCIUSET LATY", Lwów 1882 r.


MORAWSKA ZUZANNA [11.08.1840 – 06.01.1922] "POGADANKI Z DZIEĆMI UŁOŻONE METODĄ POGLĄDOWĄ”, 1880 r.


MOSTOWSKI ? [? – ?]


"BEZDZIETNI", 1880 r.
"DUMA I AMBICJA", 1880 r.

de MOUPASSANT GUY [05.08.1850 – 06.07.1893] "NOTRE COEUR", 1890 r.


NANSEN FRIDTJOF [10.10.1861 – 13.05.1930]"VERS LE PÔLE", 1897 r. [przekład polski: „Wśród nocy i lodów”, 1898 r.]


NARUSZEWICZ ADAM Tadeusz Stanisław [20.10.1733 – 08.07.1796] "HISTORIA NARODU POLSKIEGO OD POCZĄTKU CHRZEŚCIJAŃSTWA", Warszawa 1780 – 1824


NARZYMSKI JÓZEF [08.02.1839 – 05.07.1872] "POZYTYWNI", 1872 r.


NIEMCEWICZ JULIAN URSYN [16.02.1758 - 21.05.1841]"ŚPIEWY HISTORYCZNE"


NIEMOJEWSKI LUDWIK [? – ?] "TRÓJLISTEK”, 1880 r.


NORIAC JULIEN [właściwie: CAIRON CLAUDE Antoine-Julien] [? – ?] "LE CAPITAINE SAUVAGE"


des NOYERS PIERRE [26.05.1606 – 28.05.1693]"LETTRES"


"OBJĘCIE ZAPISU HR. KICKIEGO W POSIADANIE PRZEZ TOW. OSAD ROLNYCH", 1882 r.


OKOŃSKI WŁADYSŁAW [właściwie: ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI] [18.01.1849 – 25.04.1938]


"OJCIEC MAKARY", 1876 r.
"PIĘKNA", 1878 r.
"ANTEA", 1879 r.
"BŁAZEN", 1879 r.
"HELVIA", 1879 r.
"NA TARGU", 1879 r.

OLLENDORFF HENRYK Gustaw [1803 – 1865]


"TEORETYCZNO-PRAKTYCZNA METODA DLA NABYCIA WPRAWY W CZYTANIU, PISANIU I MÓWIENIU JĘZYKIEM NIEMIECKIM, W SZEŚCIU MIESIĄCACH", Warszawa 1864 r.
"TEORETYCZNO-PRAKTYCZNA METODA DLA NABYCIA WPRAWY W CZYTANIU, PISANIU I MÓWIENIU JĘZYKIEM FRANCUSKIM, W SZEŚCIU MIESIĄCACH", Warszawa 1867 r.

ORDA NAPOLEON Mateusz Tadeusz [11.02.1807 – 26.04.1883]


"ALBUM WIDOKÓW HISTORYCZNYCH POLSKI POŚWIĘCONY RODAKOM"
"ALBUM WIDOKÓW PRZEDSTAWIAJĄCYCH MIEJSCA HISTORYCZNE KRÓLESTWA, GALICJI I ZIEM KRAKOWSKICH"

ORLEAŃSKI HENRYK [1867 – 1901] "SIX MOIS AUX INDES (CHASSES AUX TIGRES PAR LE PRINCE HENRI D'ORLEANS)", 1889 r.


ORZECHOWSKI STANISŁAW [1513 - 1566]


ORZESZKOWA ELIZA [06.06.1841 – 18.05.1910]


"PAN GRABA", 1872 r.
"ELI MAKOWER", 1875 r.
"MEIR EZOFOWICZ", 1878 r.
"Z RÓŻNYCH SFER", 1879 – 1882
"POKOCIŁO SIĘ", 1880 r.
"DAM NOGĘ", 1880 r.
"O ROMANSIE EKSPERYMENTALNYM", 1880 r.
"SYLWEK CMENTARNIK", 1881 r.
"W KLATCE", 1870 r.
"WIDMA", 1881 r.
"ZEFIREK"

PAJZDERSKA HELENA Janina [16.05.1862 – 04.12.1927] – pseudonim: HAJOTA "ZADUSZNY DZIEŃ ADAMKA”, 1880


"PAMIĘTNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE" (- Pilat Roman „O pieśni Bogarodzica”; - Heyzmann Udalryk „Ustawodawstwo Kościoła o azylach wobec odnośnych ustaw państwowych”, - Wojciechowski Tadeusz „O rocznikach polskich X do XV wieku), 1880 r.


"PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO", tom V, 1880 r.


PASEK JAN Chryzostom [1636 – 01.08.1701]"PAMIĘTNIKI"


PAWIŃSKI ADOLF [07.06.1840 – 23.08.1896] "PORTUGALIA", 1881 r.


PETRARCA FRANCESCO [20.07.1304 – 19.07.1374] "PIEŚNI" [w tłumaczeniu Felicjana]


PETRYCY SEBASTIAN [1554 – 07.12.1626]


PLEBAŃSKI JÓZEF Kazimierz [1831 – 1897]"JAN KAZIMIERZ I MARIA LUDWIKA"


POPLIŃSKI ANTONI [1797 – 1868] "HISTORIA POWSZECHNA DLA KLAS ŚREDNICH SZKÓŁ REALNYCH I GIMNAZJALNYCH", tom II "DZIEJE WIEKÓW ŚREDNICH" [Poznań 1850 oraz Poznań 1861]


POTOCKA ANNA [26.03.1779 – 16.08.1867] – z Tyszkiewiczów * secundo voto Wąsowicz "MEMORIES, 1794 – 1820", Paryż 1897 r. ["WSPOMNIENIA NAOCZNEGO ŚWIADKA", przedmowa – Piotr Chmielowski, przekład – Jadwiga z Chmielowskich Baranowska (J. A.), 1898 r., Warszawa 1965 r.]


POTOCKI WACŁAW [1621 – przed 09.09.1696] "WOJNA CHOCIMSKA”,powstanie – około 1671 – 1672, wydanie – 1850 r.


PRUS BOLESŁAW [właściwie: GŁOWACKI ALEKSANDER] [20.08.1847 – 19.05.1912]


"PRZYGODY STASIA", 1879 r.
"ANTEK", 1880 r.
"POWRACAJĄCA FALA", 1880 r.
"MICHAŁKO", 1880 r.
"KŁOPOTY BABUNI"
"LISTY ZE STAREGO OBOZU"
"LOKATOR Z PODDASZA"
"SEN JAKUBA"
"SIEROCA DOLA"
"FARAON", 1896 r.

PRZERWA-TETMAJER KAZIMIERZ [12.02.1865 – 18.01.1940]


PRZYBOROWSKI WALERY [27.11.1845 – 13.03.1913]


"RUBIN WEZYRSKI"
"WŁOŚCIANIE U NAS I GDZIE INDZIEJ", 1880 r.
"BITWA POD RASZYNEM" [z rycinami Wojciecha Gersona], 1881 r.

PRZYŁUSKI JAKUB [około 1512 – 1554]


von PUFENDORF SAMUEL [08.01.1632 – 26.10.1694]"CAROLI GUSTAVI GESTA"


QUIDA [właściwie: de la REMÉE MARIE LOUISE] [1839 – 1908]


RADZIWIŁŁ ALBRECHT [08.03.1558 – 13.06.1592]"PAMIĘTNIK"


RADZIWIŁŁ BOGUSŁAW [03.05.1620 – 31.12.1669]"PAMIĘTNIK"


"REGESTRA CHORĄGWI KORONNYCH R. 1648"


REJ MIKOŁAJ [1505 - 1569]


REJCHMAN BRONISŁAW [1848 – 1936] "Z DALEKIEGO WSCHODU", 1881 r.


RENAN ERNEST [28.02.1823 – 02.10.1892] "ANTYCHRYST"


RICH ANTHONY [? – ?] "DICTIONNAIRE DES ANTUQUITÉS ROMAINES ET GRECQUES , ACCOMPAGNÉES DE 2000 GRAVURES D’APRÉS L’ANTIQUE, REPRÉSENTANT TOUS LES OBJETS DE DIVERS USAGES D’ART ET D’INDUSTRIE DES GRECS ET DES ROMAINS. TRADUIT DE L’ANGLAIS SOUS LA DIRECTION DE M. CHERUEL", Paris 1861 r.


ROGALSKI LEON [1806 – 1878]"DZIEJE KRZYŻAKÓW", Warszawa 1846 r.


ROLLE ANTONI Józef [26.09.1830 – 1894] "Z PRZESZŁOŚCI POLESIA KIJOWSKIEGO" , 1882 r.


ROSTWOROWSKI KAROL Hubert [03.11.1877 – 04.11.1938] "JUDASZ Z KARIOTHU", 1913 r.


RUDAWSKI [? – ?]"KRONIKA"


RYDEL LUCJAN ANTONI FELIKS [17.07.1870 – 08.04.1918] "ZACZAROWANE KOŁO", 1899 r.


RZEWUSKI HENRYK [03.05.1791 – 28.02.1866]"RYCERZ LIZDEJKO"


de SAINTE-PALAYE JEAN-BAPTISTE de La CURNE [16.06.1697 – 01.03.1781]


de la SALLE A. [? – ?]"HISTOIRE ET PLAISANTE CRONIQUE DU PETIT DE SAINTRÉ ET DE LA JEUNE DAME DES BELLES-COUSINES", Paryż 1517 r.


SARDOU VICTORIEN [07.09.1831 – 08.11.1908]"DANIEL ROCHAT", 1880 r.


SAS BERLICZ [właściwie: STRUTYŃSKI JULIUSZ] [01.07.1810 – 23.03.1878] "MOZAIKA", 1881 r.


SCOTT Sir WALTER [15.08.1771 – 21.09.1832]


SCHMITT HENRYK [05.07.1817 – 16.10.1883]"DZIEJE NARODU POLSKIEGO OD NAJDAWNIEJSZYCH DO NAJNOWSZYCH CZASÓW", Lwów 1861 r.


SHAKESPEARE WILLIAM [1564 - 1616] [w tłumaczeniu Jana Komierowskiego i z komentarzami Gervinusa]


SIEBECKER EDUARD [1829 – ?] "ZEMSTA RABINA”


SIEMIEŃSKI LUCJAN Hipolit [13.08.1821 – 27.11.1877] "DZIEŁA", 1881 r.


SKAŁKOWSKI ADAM Mieczysław [30.09.1877 – 17.04.1951] "POLACY NA SAN DOMINGO 1802 – 1809", Poznań 1921 [wydanie książkowe już po śmierci Henryka Sienkiewicza]


SKARGA PIOTR [02.02.1536 – 27.09.1612]


SKROCHOWSKI IGNACY [1847 – 1912] "O WIEDZY LUDZKIEJ"


SŁOWACKI JULIUSZ [04.09.1809 - 03.04.1849]


SMOLEŃSKI WŁADYSŁAW [06.04.1851 – 07.05.1926] "SZLACHTA W ŚWIETLE OPINII WIEKU XVIII"


SMOLKA STANISŁAW [29.06.1954 – 27.08.1924]


"MIESZKO STARY I JEGO WIEK", 1881 r.
"W PIĘCIOWIEKOWĄ ROCZNICĘ", 1886 r.
"POLACY, CZESI I NIEMCY", 1898 r.

SOFOKLES [około 496 – 406] [w przekładzie Zygmunta Węclewskiego]


SOBIESKI JAKUB [05.05.1590 – 13.06.1646] "COMMENTARIORUM CHOTINENSIS BELLI LIBRI TRES” [„Pamiętnik Wojny chocimskiej”], 1646 r.


SPASOWICZ WŁODZIMIERZ [16.01.1829 – 27.10.1906]


"STUDIA NIE Z NATURY"
"MARCIN MATUSZEWICZ JAKO PAMIĘTNIKARZ"

STANISŁAWSKI STANISŁAW [? – ?] "NA ŁASKAWYM CHLEBIE"


STANLEY HENRY Morton [właściwie: ROWLANDS JOHN] [28.01.1841 – 10.05.1904]


"THE CONGO AND THE FOUNDING OF ITS FREE STATE", Londyn 1885 r.
"IN DARKEST AFRICA", 1890 r. - "W NAJCZARNIEJSZEJ AFRYCE” – 1891 r.

STENDHAL [właściwie: BEYLE MARIE Henri] [23.01.1783 – 23.03.1842] "KLASZTOR KARTUZÓW W PARMIE", 1889 r.


SUDERMANN HERMAN [30.09.1857 – 21.09.1928] "FRAU SORGE" ["KUMA TROSKA"], 1887 r.


SULIGOWSKI ADOLF [03.03.1849 – 16.02.1932] "Z DZIEDZINY PRAW KOBIETY. O PRAWIE ASYSTENCJI MĘŻA"


SWETONIUSZ [Caius Swetoniusz Severus Tranquillus] [około 69 r. n. e. – 130]


SZAFARZYK PAWEŁ Józef [ŠAFÁRIK PAVEL Jozef] [13.05.1795 – 26.06.1861] "SŁOWIAŃSKIE STAROŻYTNOŚCI", 1836 - 1837


SZAJNOCHA KAROL [20.11.1818 – 10.01.1868]


"JADWIGA I JAGIEŁŁO" Lwów 1855 r. – 1856 r.
"SZKICE HISTORYCZNE"

SZUJSKI JÓZEF Jerzy Karol [16.06.1835 – 07.02.1883] "HISTORII POLSKIEJ TREŚCIWIE OPOWIEDZIANEJ KSIĄG DWANAŚCIE”


SZYMANOWSKI WACŁAW [09.07.1821 – 21.12.1886] "POSĄG", 1881 r.


ŚWIERZBIŃSKI ROMUALD [? – ?] "WIARA SŁOWIAN Z OBRZĘDÓW, KLECHD, PIEŚNI LUDU, GUSEŁ, KRONIK I MOWY SŁOWIAŃSKIEJ WSKRZESZONA", 1880 r.


TACYT [Publius Caius Cornelius Tacitus] [około 55 – 120]


"DE VITA IULII AGRICOLAE” ("Agrykola"), 98 r.
"AB EXCESSU DIVI AUGUSTI" ("Roczniki"), 117 r.

TAINE HIPPOLYTE Adolphe [21.04.1828 – 05.03.1893]


TARNOWSKI STANISŁAW Kostka [07.11.1837 – 31.12.1917]


"O DALSZYM CIĄGU ROZWOJU POEZJI ROMANTYCZNEJ W POLSCE"
"Z WAKACJI", KRAKÓW 1888 r.

TENNYSON Sir ALFRED [06.08.1809 – 06.10.1892]


THACKERAY WILLIAM Makepeace [18.07.1811 – 24.12.1863]


TOCQUEVILLE ALEXIS Henri Charles Clérelde [29.07.1805 – 16.04.1859] "LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE" ["O DEMOKRACJI W AMERYCE"]


TOMASZ Z AKWINU [1224 lub 1225 – 07.03.1274]


TRIVIER ÉLISÉE [1842 – 1912] "MON VOYAGE AU CONTINENT NOIR (LA «GIRONDE» EN AFRIQUE)", Paryż 1890 r.


UCHARD MARIO [1824 – 1893]"JEAN DE CHAZOL", Paryż 1865 r.


le VASSEUR de BEAUPLAN GUILLAUME [około 1600 – 1670] "DESCRIPTION D’UKRAINE QUI SONT PLUSIEURES PROVINCES DU ROYAUME DE POLOGNE DEPUIS LES CONFINS DE LA MOSCOVIE, JUSQUE AUX LIMITES DE LA TRANSYLVANIE", 1660 r.


VOIGT JOHANNES [27.08.1786 – 23.09.1863]


"GESICHTE MARIENBURGS" ["HISTORIA MARIENBURG, MIASTO I GŁÓWNY DOM ZAKONU RYCERZY NIEMIECKICH W PRUSACH"], Königsberg 1824 r.
"NAMEN-CODEX DER DEUTSCHEN-ORDENS BEAMTEN" ["NAZWA KODOWA URZĘDNIKÓW ZAKONU KRZYŻACKIEGO WIELKIEGO MISTRZA, LANDMASTER, GROßGEBIETIGER, KOMENDANTÓW, PREZESÓW, PIELĘGNIAREK, GRAND MASTER-KOMPANE, KRZYŻOWCÓW I KAPITANÓW NAJEMNYCH KRÓLEWCU W PRUSACH"], Królewiec 1843 r.

”VOLUMINA LEGUM”


VYMAZAL FRANTIŠEK [06.11.1841 – 06.04.1917] "GRAMATICKE ZÁKLADY JAZYKA POLSKÉHO"


de WAL G.E.J. [? – ?]"HISTOIRE DE L’ORDRE THEUTONIQUE PAR UN CHEVALIER DE L’ORDRE", Paryż 1784 – 1790


WALEWSKI ANTONI [1805 – 1876]"HISTORJA WYZWOLENIA RZPLITEJ"


WALLACE LEWIS [10.04.1827 – 15.02.1905] "BEN-HUR, A TALE OF THE CHRIST", 1880 r.


WELICZKO SAMOIŁA [? – ?]"KRONIKI RUSIŃSKIE" [zbiór]


WEYSSENHOFF JÓZEF [08.04.1860 – 06.07.1932] "ZARĘCZYNY JÓZEFA BEŁZKIEGO"


"WIECZORY W MEDAN" [Les Soirées de Médan] [zbiór 6 opowiadań wydanych wspólnie przez ich autorów], 1880 r.

01. Zola Émile „ATAK NA MŁYN” (L'Attaque du moulin); 02. de Maupassant Guy „BARYŁECZKA” (Boule de Suif); 03. Huysmansa Charles-Marie-Georges „Z TORNISTREM NA PLECACH” (Sac au dos); 04. Céard Henry „UPUST KRWI” (la Saignée); 05. Hennique Léon „BURDEL POD SIÓDEMKĄ” (l'Affaire du Grand 7); 06. Alexis „Na pobojowisku” (Après la bataille)]

WILCZYŃSKI ALBERT [16.04.1829 – 27.04.1900]


"SŁOMIANY WDOWIEC", 1879 r.
"KŁOPOTY STAREGO KOMENDANTA", 1880 r.
"DLA DOBRA DZIECI", 1880 r.
"SIELANKI SZLACHECKIE", 1880 r.
"WOŁY ROBOCZE: OBRAZKI Z ŻYCIA POCZCIWCÓW"

WIŚNIOWIECCY "SILVA RERUM"


WIŚNIOWSKI SYGURD [06.04.1841 – 23.04.1892]


"CZARNA CZY BIAŁA"
"HIDALGO"
"ODETTA"

WÓJCICKI KAZIMIERZ Władysław [1807 – 1879]"CMENTARZ POWĄZKOWSKI POD WARSZAWĄ", Warszawa 1855 – 1858


WYDŻGA JAN Stefan [1610 – 1685]"PAMIĘTNIK"


WYSS JOHANN Rudolph [1782 - 1830]"ROBINSON SZWAJCARSKI", 1813 r. [tłumaczenie polskie - Franciszek S. Dmochowski, „Rodzina na bezludnej wyspie,czyli Robinson szwajcarski”, Warszawa 1833 r.]


ZALESKI ANTONI [1858 – 09.08.1895] "PÓŁSŁÓWKA”


ZALESKI JÓZEF Bohdan [14.02.1802 – 31.03.1886]


ZANNONI GIOVANNI Antonio Rizzi [1736 – 1814]"CARTE DE LA POLOGNE" [Mapa Zannoniego], Paris 1772 r.


ZIELIŃSKI GUSTAW [01.01.1809 – 23.11.1881]


"KIRGIZ", 1842 r.
"POKUSY", 1882 r.

ZIELIŃSKI WŁADYSŁAW Kornel [1836 – 1895] "ZE WSPOMNIEŃ ŻOŁNIERZA”, 1880 r.


ZOLA ÉMILE [02.04.1840 – 29.09.1902]


"DANS L’HERBE", 1880 r.
"TERESA RAQUIN" (Thérese Raquin), 1867 r.
"ROUGON-MACQUARTOWIE" (Les Rougon-Macquart) [cykl 20 powieści o członkach rodziny Rougon-Macquartów] 01. Pochodzenie rodziny Rougon-Macquartów (La Fortune des Rougon), 1871 r.; 02. Zdobycz (La Curée), 1871 r. – 1872 r.; 03. Brzuch Paryża (Le Ventre de Paris), 1873 r.; 04. Podbój miasta Plassans (La Conquête de Plassans), 1874 r.; 05. Grzech księdza Mouret (La Faute de l'Abbé Mouret), 1875 r.; 06. Jego ekscelencja Pan Minister Rougon (Son Excellence Eugène Rougon), 1876 r.; 07. W matni (L'Assommoir), 1877 r.; 08. Kartka miłości (Une Page d'amour), 1878 r.; 09. Nana (Nana), 1880 r.; 10. Kuchenne schody (Pot-Bouille), 1882 r.; 11. Wszystko dla pań (Au Bonheur des Dames), 1883 r.; 12. Radość życia (La Joie de vivre), 1884 r.; 13. Germinal (Germinal), 1885 r.; 14. Dzieło (L'Œuvre), 1886 r.; 15. Ziemia (La Terre), 1887 r.; 16. Marzenie (Le Rêve), 1888 r.; 17. Bestia ludzka (La Bête Humanie), 1890 r.; 18. Pieniądz (L'Argent), 1891 r.; 19. Klęska (La Dbale), 1892 r.; 20. Doktor Pascal (Le Docteur Pascal), 1893 r.
"O ROMANSIE EKSPERYMENTALNYM", 1880 r.
"ROME", 1896 r.
"PARIS", 1897 r.

ŻMICHOWSKA NARCYZA [04.03.1819 – 25.12.1876] – pseudonim GABRYELLA "KASIA I MARYNKA: Z PAPIERÓW POZOSTAŁYCH PO GABRYELLI"[em>Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]Top