Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. [Rzym. 6; 11 – 12]


Twórczość


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top