Odpowiedz na wołanie moje, sprawiedliwy Boże mój! W ucisku ulżyłeś mi. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj modlitwę moją! [Ps. 4; 2]


Twórczość


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top