Zaiste, wyzysk robi z mędrca głupca, a przekupstwo gubi serce. Mądrość jest lepsza niż majątek; jest ona korzystna dla tych, którzy oglądają słońce, gdyż pod osłoną mądrości jest tak, jak pod osłoną pieniędzy; lecz korzyść z wiedzy jest ta: Mądrość daje życie tym, którzy ją mają. [Kazn. 7: 7]


TwórczośćTop