Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. [Ps. 73; 1]


TwórczośćTop