Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni Jego, chwalcie Go na ogromnym Jego nieboskłonie. Chwalcie Go dla potężnych dzieł Jego, chwalcie Go za niezmierzoną wielkość Jego! Chwalcie Go na głośnych trąbach, chwalcie Go na harfie i cytrze! Chwalcie Go bębnem i pląsaniem, chwalcie Go na strunach i na flecie! Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach głośnych! Niech wszystko, co żyje, chwali Pana! Alleluja. [Ps. 150; 1 – 6]


TwórczośćTop