(…) Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. [Łuk. 7; 47]


TwórczośćTop