Sprawiedliwy jesteś, Panie, i prawe są sądy Twoje. Nadałeś przykazania swoje sprawiedliwe i wielce prawdziwe. [Ps. 119; 137 – 138]


TwórczośćTop