Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość Twoją, po wszystkie dni zbawienie Twoje, nie znam bowiem jego miary. Opiewać będę potężne dzieła Twoje, Panie, Boże, i wspominać jedynie sprawiedliwość Twoją. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. [Ps. 71; 15 – 17]


Twórczość


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top