(…) Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. [Łuk. 11; 28]


TwórczośćTop