Kto pilnie szuka dobrego, szuka łaski Bożej, lecz kto dąży do złego, na tego ono spada. [Przyp. 11; 27]


Bibliografia redakcyjnaTop