Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. [Ps. 8; 2]


Bibliografia redakcyjnaTop