Pan jest opoką moją i twierdzą moją, i wybawicielem moim, Bóg skałą moją, Jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia. [2 Sam. 22; 2 – 3]


Bibliografia redakcyjnaTop