Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę; Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki! [Ps. 118; 28 – 29]


Bibliografia redakcyjna


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top