Ręce Twoje uczyniły mnie i ukształtowały, daj mi rozum, abym się nauczył przykazań Twoich! [Ps. 119; 73]


Bibliografia redakcyjnaTop