A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. [Mat. 5; 32]


Bibliografia redakcyjna


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top