Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich! W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. [Ps. 119: 10 – 11]


Bibliografia redakcyjnaTop