Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. [Ps. 37; 23 – 24]


Bibliografia redakcyjna


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top