Złoty kolczyk na ryju świni to to samo, co piękna niewiasta bez obyczajności. [Przyp. 11; 22]


ListyTop