Zaraz też otworzyły się usta jego i jego język, i począł mówić, chwaląc Boga. [Łuk. 1; 64]


ListyTop