Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. [1 Tym. 6; 13 – 14]


Listy


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top