A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni; nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. [1 Piotra 3; 8 – 9]


Listy


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top