Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego! Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego pełniący wolę Jego! Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach panowania Jego! Błogosław, duszo moja, Panu! [Ps. 103; 20 – 22]


ListyTop