Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. [Ps. 91; 1 – 2]


ListyTop