…sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem, i weselą się radośnie! Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu Jego! Torujcie drogę Temu, który pędzi na obłokach – Pan imię Jego – radujcie się przed Nim! [Ps. 68; 4 – 5]


Bibliografia autorska

Antkowiak Zygmunt, Legenda warmątowicka. Rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top