Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi prawo. Nauka Boga jego jest w sercu jego, kroki jego nie chwieją się. [Ps. 37; 30 – 31]


Bibliografia autorska
Antkowiak Zygmunt, Legenda warmątowicka. Rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978
Top