Tęsknie oczekiwałem Pana: Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. [Ps. 40; 2]


Bibliografia autorska
Antkowiak Zygmunt, Legenda warmątowicka. Rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978
Top