Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią! [Ps. 145; 7 – 10]


Bibliografia autorska
Antkowiak Zygmunt, Legenda warmątowicka. Rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978
Top