(…) Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. [Jan. 3; 27]


Bibliografia autorska
Antkowiak Zygmunt, Legenda warmątowicka. Rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978
Top