Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją, bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. [Ps. 103; 12 – 14]


Bibliografia autorska
Antkowiak Zygmunt, Legenda warmątowicka. Rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978
Top