Strzeż duszy mojej i ocal mnie, niech nie doznam wstydu, gdyż w Tobie szukam schronienia! Niewinność i prawość niech mnie osłania, gdyż w Tobie miałem nadzieję! [Ps. 25; 20 – 21]


Bibliografia autorska
Antkowiak Zygmunt, Legenda warmątowicka. Rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978
Top